Отпадна банковата тайна за сметки на българи в Швейцария

Новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото между Република България и Конфедерация Швейцария неше подписана

Прочетете повече