Силен спад на българския износ и внос през май заради пандемия Covid-19

Общият износ на стоки от България към страните от Европейския съюз и към трети страни се понижи рязко през май

Прочетете повече