Петя Ставрева: Липсва дългосрочна перспектива за развитието на земеделието

 Продължават да намаляват парите за земеделие. Бедствено е положението в животновъдството. Отнето е и малкото, което държавата даваше на животновъдите.

Повече

Перспективата за българската банкова система остава негативна

Причините за тази оценка са преди всичко свързани с това, което Moody’s нарича „неубедително възстановяване на икономиката и слаба конюнктура.“

Повече