Микрокредитирането и микрофинансирането: перспективи за бизнеса

Различни организации, претендират за брутно кредитно портфолио от над 43 милиарда долара през 2009 г. с над петстотин милиона кредитополучателите

Повече