Петя Ставрева: Липсва дългосрочна перспектива за развитието на земеделието

 Продължават да намаляват парите за земеделие. Бедствено е положението в животновъдството. Отнето е и малкото, което държавата даваше на животновъдите.

Повече