Google със силен ръст на печалбата през второто тримесечмие

Alphabet, компанията-майка на интернет гиганта Google, отново наблюдава подобрение на финансовите си резултати, благодарение на силни рекламни приходи от мобилни

Повече

British Petroleum показа ниски финансови резултати, реже инвестиционната програма

Британският петролен гигант British Petroleum (BP) информира за по-ниска от предвидената печалба за второто тримесечие. Причините –  слаб ценови марж

Повече