Президентът върна промените за посланиците от ДС

Като цяло законът отстъпва от установената ефективна регулация на дипломатическата служба и създава извънреден правен режим за противоконституционно и дискриминационно

Повече