Ръст на потребителските цени в Европейския съюз

В края на миналата година националната статистика отчете рязко забавяне на инфлацията у нас. Въпреки това България остава сред първенците

Прочетете повече