Държавата ще обвърже специализантите по медицина

Съвсем скоро държавата ще обвърже специализантите по медицина на нейна издръжка да останат да работят в България поне 3 години.

Повече