Правни способи за защита на длъжника при отмяна на образците на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК

 1.СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО Заповедното производство е специално съдебно производство за защита – санкция при незаконосъобразно развитие на

Повече

Асоциация за правна защита на фирми беше създадена в Стара Загора

Организацията предлага правна помощ на фирми от сферата на земеделието, търговията, производството и услугите и ще ги защитава пред административните и

Повече