Правни способи за защита на длъжника при отмяна на образците на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК

 1.СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО Заповедното производство е специално съдебно производство за защита – санкция при незаконосъобразно развитие на

Повече

Сенчестата икономика се преструктурира в други форми

Това показват резултатите от социологическо проучване сред работодателите в рамките на проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ на Асоциацията

Повече

Съмненията на „Отворено общество“: Едни и същи фирми печелят поръчки по Шенген

Това стана една от малкото лоши практики, които отбелязват от Институт „Отворено общество“ в Доклада си за изпълнение на напредъка

Повече