Започнаха обучения за превенция на неформалната икономика

Тяхната цел е работодатели и работници и служители да могат да разпознават проявленията на  неформалната икономика, да разбират нанасяните от

Повече