ЕК предлага нова схема за презаселване на 50 хил. мигранти

Европейската комисия (ЕК) предлага нова схема за презаселване на поне поне 50 хил. бежанци и пилотни проекти за законна имиграция

Повече