Европейската комисия предлага общият дял на енергия от възобновяеми източници в страните- членки да достигне 45%.

Европейската комисия предлага общият дял на енергия от възобновяеми източници в страните- членки да достигне 45%. У нас към 2020

Повече