Брюксел предлага членството в еврозоната да е отворено за всички страни от ЕС

Икономическият и валутният съюз трябва да останат отворени за всички държави от Европейския съюз, а процесът на вземане на решения

Прочетете повече