Работодателите се сдърпаха за новите критерии за представителност

Предложенията бяха обсъдени на работна среща между синдикатите, работодателите и министъра на труда и социалната политика. Конфедерацията на работодателите и

Прочетете повече