През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1520 лв.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1520 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2021

Повече