През 2016 година разходите за научноизследователска дейност са намалели

През 2016 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 187.5 млн. лв., като в сравнение с

Прочетете повече