1,5 млн. души в България са били икономически неактивни през 2016 г.

България е на шесто място в Европейския съюз за 2016 г. по процент на населението, което е икономически неактивно. Това

Прочетете повече

Застрахователните активи се увеличават с 8% през 2016 г.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност дейност в България, възлизат на 6,6 млрд. лв. към края на декември 2016

Прочетете повече

„Алкомет“ утрои печалбата си през 2016 г.

Близо три пъти е нараснала печалбата на производителя на алуминиеви продукти „Алкомет“ през миналата година. Въпреки лекото понижение на продажбите

Прочетете повече