1,5 млн. души в България са били икономически неактивни през 2016 г.

България е на шесто място в Европейския съюз за 2016 г. по процент на населението, което е икономически неактивно. Това

Повече

Застрахователните активи се увеличават с 8% през 2016 г.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност дейност в България, възлизат на 6,6 млрд. лв. към края на декември 2016

Повече