Недостигът на човешки ресурси е основна пречка пред бизнеса

Недостигът на квалифицирани кадри се очертава като един от основните проблеми пред развитието на българския бизнес. Или обобщено основните приоритети

Прочетете повече

Антоний Стефанов: Промените в Закона за горите ще пречат на развитието на горския бизнес

Според председателя на Управителния съвет на браншовата организация на лесовъдите и практикуващите в горското стопанство Антоний Стефанов, промените ще пречат

Прочетете повече