В България се очаква намаление на броя на работещите в производството

Данните са от пилотния модел за развитието на пазара на труда. Повече работна сила ще се търси във финансите и

Повече