България – първенец по разходи за сигурност и отбрана

Лицата по трудово или служебно правоотношение, работещи в държавните структури, са 97 204 през септември – последният отчетен месец. Работещите

Повече