Социолог: Хората започват да разбират, че животът в тази джунгла е безумие

  Процесът, който наблюдаваме, е процес на достигане на една максимална мобилизация от страна на електората на БСП, която в

Повече