Разходите за пенсии нараснаха с 1,5 милиарда лева

Националният осигурителен институт (НОИ) представи данни за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института. Следващата по значимост

Повече

Разходите за персонал са топ предизвикателство за бизнеса в Европа

Разходите за персонал са топ предизвикателство за бизнеса в Европа поради тенденцията на ръст на заплатите и тежестта, произтичаща от

Повече

Разходите за дизеловите автомобили понижиха печалбата на Daimler

Печалбата преди лихви и данъци на германската автомобилна група Daimler за третото тримесечие е спаднала с 14% до 3,46 млрд.

Повече