Великобритания ще стимулира растежа с пари от бюджета

Министерството на финансите съобщи, че коалиционното правителство е одобрило почти всички препоръки в плана, изготвен от Майкъл Хезълтайн, бивш вицепремиер

Повече