Растежът на БВП на еврозоната и ЕС се забавя

Растежът на БВП на еврозоната и ЕС се забавя .Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната се увеличи през третото тримесечие

Прочетете повече

Растежът на българската икономика се забавя до 3%

Растежът на българската икономика се забавя забавя до 3% .Икономиката на България рязко забавя темпа си на растеж през третото

Прочетете повече