Последствията от некачественото образование за икономиката

Системата на професионалното образование има слабости. Слабостите в образователата система все още са налице и няма да си отидат скоро.

Прочетете повече