Рекорден брой проекти в Националният иновационен фонд

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) са постъпили 192 проекта по осма конкурсна сесия на

Повече