Липса на пари спира рехабилитацията и профилактиката

Липса на пари е основанието, поради което Националният осигурителен институт /НОИ/ съобщи, че окончателното  изчерпване на предвидените средства, т.е. липсата

Повече