ЗАВРЪЩАНЕ НА ДЪРЖАВАТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

От 32 години нашата икономика функционира по принципите на „Вашингтонския консенсус”. Прилага се догмата за „по-малко държава в икономиката”. На времето

Повече