Сделките за покупка на лоши банкови корпоративни заеми са намалели наполовина

Сделките за покупка на лоши банкови корпоративни заеми са намалели почти наполовина към края на юни тази година, което е

Повече