През 2016 година разходите за научноизследователска дейност са намалели

През 2016 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 187.5 млн. лв., като в сравнение с

Прочетете повече

Чуждите инвестиции са намалели с над 1 млрд. евро през 2016 г.

Преките чуждестранни инвестиции в България са се понижили с над 1 млрд. евро, или 59.7% на годишна база към края

Прочетете повече