162,7 млн. лв. са просрочените задължения на общините до края на септември

Просрочените задължения на общините към 30.09.2017 г. са в размер на 162,7 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините

Повече