Светът е изгубил над една четвърт от насекомите си за 30 г.

Светът е изгубил над една четвърт (27 процента) от сухоземните си насекоми – мравки, пчели, пеперуди, щурци, светулки, през последните

Прочетете повече

Светът ще се промени значително през следващите десетилетия

Светът ще се преобрази съществено поради все по-вероятно очертаващото навлизане на роботизацията и изкуствения интелект. Прогнозите са разнообразни, но задават

Прочетете повече