ЕК проверява прилагането на правилата за свободната конкуренция в газовия сектор

В България проверката обхваща Българския енергиен холдинг и двете дъщерни дружества „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“, както и частни компании, съобщават от

Повече