Шепа брокери натискат за ограничаване на конкуренцията в сектора

Тогава ИПИ писа за предложението, но едва наскоро текстът на проекта на Закон да брокерите на недвижими имоти стана достъпен

Повече

Предвиждат 70% от туристическия данък да остава в общините за развитие на сектора

Това е записано в проекта за закон за туризма, публикуван на сайта на икономическото министерство. Туристическият налог е местен данък

Повече