СИБАНК и фондация BCause провеждат семинари за финансова грамотност

През тази седмица  се  проведе и  вторият семинар от поредицата образователни семинари на финансова тематика, организирани съвместно от СИБАНК ЕАД

Повече