Препоръки от цялата страна обогатяват проекта за ограничаване на сивата икономика

Срещите на бизнеса с местните власти, държавната администрация, обществеността и медиите са организирани в рамките на проекта за Ограничаване и

Повече

Пипалата на сивата икономика растат по време на криза

Приключиха първите две национално представителни изследвания, проведени от Асоциацията на индустриалния капитал в България в изпълнение на проект „Ограничаване и

Повече

Близо 300 фирми у нас са одитирани за идентифициране на вредите от сивата икономика

     Проектът „Ограничаване и превенция на неформалната икономика вече „навъртя” половин година от официалното начало. През това време са проведени

Повече