Силен спад на българския износ и внос през май заради пандемия Covid-19

Общият износ на стоки от България към страните от Европейския съюз и към трети страни се понижи рязко през май

Прочетете повече

Силен спад на промишлените поръчки в Германия

През декември 2019 година индустриалните и промишлените поръчки в Германия се понижиха изненадващо силно в резултат на много слабо търсене

Прочетете повече