Силистренска област е привлякла най-малко евросредства

По оперативните програми – „Транспорт“, „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Конкурентноспособност“, „Техническа помощ“, „Човешки ресурси“ и „Административен капацитет“ в Силистренска област

Повече