Акциите ще представят добре през следващите шест месеца.

Периодът на публикуване на финансовите отчети на компаниите за второто тримесечие на тази година приключи. В следващите няколко седмици капиталовият

Повече