Златото се формира от поговорката „купувай слухове, продавай новини“

Но ако Вашингтон наистина просрочи плащанията по дълга си през следващата седмица, дори собствениците на ценния метал ще почустват удара“.

Повече