Министерство хвърля 100 бона за страници в социалните мрежи да си лъска имиджа

През 2011 г. министърът на земеделието и храните одобрява Списък на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за

Повече