Социолози: Българите поставят на първо място спазването на закона

Интересно е, че на първо място избирателите поставят именно спазването на закона и справедливата данъчна система, следват редът и дисциплината,

Повече