ЧЕЗ: Потреблението на енергия е нараснало с 30-40% спрямо септември

С понижаването на температурите в последните дни потреблението на електроенергия се повиши. Броят на домакинствата в България, които се отопляват

Прочетете повече