Най-ниският стандарт на живот в ЕС за 2020 година е отчетен в България

Най-ниският стандарт на живот в ЕС за 2020 година е отчетен в България (39% под средното за ЕС-27 през 2020

Прочетете повече