Страните от ЕС се споразумяха за 120 млрд. евро за стимулиране ръста на европейската икономика

Парите ще дойдат от преразпределение на налични еврофондове и повишаване на заемния капацитет на Европейската инвестиционна банка и ще бъдат

Повече