Стрес тестовете на банковата система в еврозоната показаха подобрение

Резултатите от стрес тестовете на Европейския банков орган (European Banking Authority – EBA) показват „подобрена издръжливост“ на банковата система в

Повече