Българските застрахователен и пенсионен сектори са изправени пред предизвикателства, но остават стабилни според резултатите от стрес тестовете

Българските застрахователен и пенсионен сектори са изправени пред предизвикателства, но остават стабилни според резултатите от стрес тестовете.

Повече

КФН ще завърши стрес тестовете до 25 декември

Комисията за финансов надзор потвърждава ангажимента си да приключи стрес тестовете на застрахователите и презастрахователите в България в рамките на

Повече