СУ въведe магистърска програма по аутсорсинг

Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и Софийски университет „Св. Кл. Охридски” стартират съвместна магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании”, която ще

Повече